Termeni și condiții


1. Definiții
Termenii "Catalogul", "Fotografi-cameramani.ro", "compania", "site-ul", “platforma”, reprezintă firma WedMe SRL și serviciile sale oferite prin site-urile care formează rețeaua de site-uri WedMe SRL, cu sediul principal în Bucureşti – sector 2, Șos. Colentina nr. 87, Bl. 87, Sc. A, Et. 9, Ap. 39 și este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/18422/02.11.2017, cod fiscal 38433311.

Prin termenii “Membru”, “Furnizor”, “Prestator de servicii” înțelegem toate persoanele fizice și/sau juridice care sunt înregistrate cu un cont de membru în cadrul site-ului Fotografi-cameramani.ro

Prin termenii “Client”, “Vizitator” înțelegem toate persoanele fizice și/sau juridice ce utilizează serviciile catalogului pentru a intra în contact cu un furnizor.

Termenii "Regulament", "Acord", "Contract", "Termeni și condiții" sunt folosiți pentru a desemna prezentul contract de utilizare.

2. Acceptarea acordului de utilizare

Acest acord se aplică site-ului Fotografi-cameramani.ro, serviciilor și conținutului acestuia.

Site-ul, serviciile și conținutul Fotografi-cameramani.ro vă sunt oferite condiționat de acceptarea dumneavoastră fără nici o modificare a condițiilor din prezentul acord. Dacă nu acceptați termenii și condițiile statuate în acest document, nu folosiți site-ul Fotografi-cameramani.ro și serviciile oferite prin intermediul lui.

Prin utilizarea site-ului afirmați faptul că ați citit, înțelegeți și sunteti de acord să respectați "Termenii și Condițiile" site-ului. WedMe SRL poate revizui acest document oricând, prin actualizarea acestei pagini.

Vă recomandăm să vizitați această pagină periodic pentru a citi "Termenii și Condițiile" deoarece acest document vă obligă legal. Folosirea în continuare a serviciilor site-ului Fotografi-cameramani.ro reprezintă acceptarea modificărilor aduse prezentului acord.

De asemenea, unele servicii oferite de Fotografi-cameramani.ro pot face obiectul unor termeni și condiții suplimentare, care vor fi afișate în cazul fiecărui astfel de serviciu, la loc vizibil, putând fi consultate și acceptate înainte de folosirea serviciului.

3. Descrierea serviciilor

Site-ul Fotografi-cameramani.ro este un catalog online ce oferă servicii de promovare și publicitate furnizorilor de servicii din domeniul evenimentelor.

Catalogul este un serviciu de listare online ce ajută clientul să alegă cel mai potrivit furnizor de servicii pentru nevoie sale. Fiecare furnizor reprezintă o companie independentă și este singurul responsabil pentru serviciile prestate.

Catalogul nu oferă nici o garanție a calității sau a performanței serviciilor, precum nici a credibilității sau acurateții informațiilor oferite de către furnizori.

Recomandăm clienților să realizeze o evaluare proprie a furnizorului înainte de a contracta serviciile acestuia. Este responsabilitatea clienților să se asigure că serviciile promovate prin catalog de catre furnizor sunt conform cerințelor acestora.

4. Politica de utilizare rezonabilă a serviciilor gratuite

Fotografi-cameramani.ro poate oferi anumite tipuri de servicii membrilor săi cu titlu gratuit. Disponibilitatea tipurilor de servicii cu titlu gratuit este limitată ca număr de conturi, dar și în ceea ce privește beneficiile oferite, obiectivul acestora fiind acomodarea membrilor față de utilizarea platformei în vederea achiziționării serviciilor plătibile.

Fotografi-cameramani.ro îți rezervă dreptul unilateral de a limita posibilitatea folosirii acestor tipuri de servicii.

Dacă Fotografi-cameramani.ro constată existența utilizării abuzive sau neconformă cu scopul destinat al serviciilor gratuite, își rezervă dreptul de a întrerupe furnizarea acestora către furnizorul aflat în culpă, fără a avea obligația motivării măsurilor întreprinse sau a notificării prealabile în acest sens.

Accesul la unele dintre serviciile Fotografi-cameramani.ro poate să fie permis doar după plata unui abonament. Plata aferentă unui abonament se va realiza pe bază de factură proformă/factură fiscală, în RON. Accesul la unele dintre servicii este condiționat și nu va fi permis decât după momentul la care se confirmă transferul de bani în contul Fotografi-cameramani.ro. În situația în care doriți încetarea furnizării serviciului către dumneavoastră, înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că plățile deja efectuate nu sunt și nu vor fi returnate.

5. Responsabilitățile membrilor Catalogului

Ca membru sunteți responsabil de propriile acțiuni precum și de consecințele pe care acestea le pot avea, în urma publicării materialelor pe care le încărcați și le puneți la dispoziție în mod public pe site.

Ca membru, vă obligați să respectați următoarele reguli:

  a) Membrul trebuie să nu introducă adresa unui website (ex: business.ro) la secțiunea denumirea profilului.
  b) Membrul trebuie să nu se folosească în mod abuziv de următoarele cuvinte cheie atunci când își alege numele profilului: foto, fotograf, videograf, cameraman, video, orice denumire de oraș/județ, HD, 4K;
  c) Membrul trebuie să nu posteze fotografii, filmări, sau orice alte materiale asupra cărora nu deține toate drepturile de autor;
  d) Membrul trebuie să se asigure că toate informațiile introduse de acesta în cont să fie corecte, complete și adevărate;
  e) Membrul trebuie să introducă datele de contact și informațiile despre acesta doar în câmpurile speciale specifice fiecărui tip de informație din platforma de administrare. Ne rezervăm dreptul să ștergem orice date sau informații care sunt trecute în secțiuni greșite.
  f) Membrul trebuie să se asigure că toate datele furnizare de acesta necesare procesului de cumpărare sunt corecte, complete și adevărate, înainte de cumpărarea unor servicii plătite.
  g) Membrul trebuie să nu publice materiale obscene, defăimătoare, de amenințare, discriminatorii sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică sau fața de orice alt terț;
  h) Membrul trebuie să nu posteze, difuzeze sau să transmită material (imagine, text):

 • pornografic, erotic sau sexual explicit, de orice fel şi în orice formă;
 • care promovează actele de pedofilie, de incest sau de bestialitate;
 • care promoveaza ura fata de anumite grupuri de persoane, din motive legate de: rasa, origine etnica, religie, dizabilitati, sex, varsta, statut de veteran, identitate sau orientare sexuala.
  i) Membrul trebuie să nu publice materiale care conțin viruși informatici sau alte programe cu intenția de a distruge orice sistem sau informație;
  j) Membrul trebuie să nu încarce, posteze, difuzeze sau să transmită în alt mod orice conținut pentru care nu are dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiții, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relații contractuale sau de încredere (cum sunt informatiile confidențiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relațiilor de serviciu sau aflate sub incidența acordurilor de confidențialitate);
  k) Membrul trebuie să nu aibă conturi multiple în cadrul Catalogului;
  l) Membrul trebuie să nu publice, difuzeze sau să transmită orice alt material care contravine, în orice fel, normelor legale in vigoare.

Responsabilitățile clientilor Catalogului

Clientul care contactează furnizori prin intermediul Catalogului trebuie să respecte următoarele reguli de utilizare:

 • a) Clientul trebuie să se asigure că va furniza informațiile reale și corecte referitoare la evenimentul pentru care doreste să contacteze furnizori, oriunde acestea îi sunt cerute;
 • b) Clientul trebuie să se asigure că întelege modul în care funcționează catalogul, ordinea de afișare și filtrele sale (număr de distincții, locație, buget etc) astfel încât serviciile furnizorilor contactați să fie cât mai apropiate de așteptările clientului;
 • c) Clientul trebuie să nu contacteze în mod abuziv și excesiv furnizori din cadrul catalogului, doar cu scopul de a obține cât mai multe oferte din partea acestora. În cazul clienților care realizează astfel de acțiuni ce pot fi considerate de tip spam, ne rezervăm dreptul de a limita temporar sau chiar permanent accesul la platformă în funcție de gravitatea faptei.
 • d) Clientul trebuie sa folosească platforma în scopul definit și descris în acești “Termeni și condiții”. Nu se vor accepta comportamente ale utilizatorului care sugerează orice altă intenție din partea clientului, precum ar fi colectarea datelor cu caracter personal publice ale membrilor din cadrul Catalogului pentru orice alt scop.

Politica de confidențialitate

Prin utilizarea serviciilor oferite de către Catalog, atât clienții cât și membrii vor furniza date cu caracter personal și special.

Toate informațiile referitoare la modalitatea în care WedMe SRL prelucrează aceste date pot fi găsite in: Politica de confidențialitate.

Prin acceptarea Termenilor și a conditiilor, acceptați implicit și Politica de confidențialitate.

Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau a altor tipuri de comunicare asemănătoare nu implică renunțarea la acceptul dat pentru documentele “Termeni și condiții” sau “Politica de confidențialitate”.

Frauda

Fotografi-cameramani.ro nu solicită Clientilor sau Membrilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/etc) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

Clientul / Membrul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidentiale.

Fotografi-cameramani.ro declină orice responsabilitate, în situatia în care un Membru/Client ar fi/este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că reprezintă interesele Fotografi-cameramani.ro. Clientul sau Membrul va informa Fotografi-cameramani.ro asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

Următoarele scopuri, atinse sau nu, vor fi considerate tentativă de fraudare a Siteului/Catalogului. Fotografi-cameramani.ro isi rezervă dreptul de a pune in mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

 • de a accesa datele de orice tip ale altui Membru/Client prin folosirea unui cont sau prin orice alta metodă.
 • de a altera sau de a modifica conținutul Siteului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către Fotografi-cameramani.ro către Membru/Client
 • de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează siteul
 • de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către Fotografi-cameramani.ro către Membru/ Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim/intenționat al conținutului.
Forță majoră

Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunostință celeilalte, imediat și in mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

Informații generale

Toate fotografiile și filmările publicate pe site-ul Fotografi-Cameramani.ro rămân în proprietatea intelectuală a autorului. Drepturile de autor nu se transferă în nicio situație către Fotografi-Cameramani.ro;

Nu se admite postarea de fotografii, filmări, sau alte materiale care conțin persoane identificabile decât cu acceptul persoanei ori persoanelor reprezentate în cadrul lor. Obligația obținerii acestui accept revine exclusiv furnizorului care le publică și care posedă drepturile de proprietate intelectuală asupra respectivelor fotografii, filmări, sau alte materiale. Fotografi-Cameramani.ro nu poate fi făcut responsabil pentru eventualele litigii născute ca urmare a publicării pe site a unor astfel de fotografii, filmări, materiale;

Fotografi-cameramani.ro are dreptul de a șterge oricând materiale publicate, conturi sau a bloca accesul unui utilizator.

Prin utilizarea serviciilor Catalogului, atât membrii cât și clienții permit Fotografi-cameramani.ro să îi contacteze prin orice mijloc disponibil, incluzând și mijloacele electronice, în scopuri ce țin de gestionarea și administrarea contului.

În cazul plăților online, compania nu este și nu poate fi facută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de membru, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia este diferită de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai membrul.

Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON. Comanda va fi confirmată și considerată fermă în momentul în care se va emite factura fiscală de către companie.

Fotografi-cameramani.ro poate denunța unilateral comanda efectuată de către Membru, în urma transmiterii unei notificări adresate Membrului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de către banca emitenta a cardului Membrului, a tranzacției, în cazul de plății online;
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de plăți agreat de Fotografi-cameramani.ro, în cazul plății online;
 • datele furnizate de către Membru pe site sunt incomplete sau incorecte;
 • activitatea Membrului pe site poate și/sau produce daune de orice natură de partea Fotografi-cameramani.ro și/sau partenerilor acestuia;
 • pentru alte motive obiective;